MOTIE stop de islamisering van Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Overwegende dat:

- Brabant zich nooit, maar dan ook nooit moet onderwerpen aan de islam;

- om die reden de onderwerping, die sluipenderwijs geschiedt via multikulbeleid en –subsidies, een halt moet worden toegeroepen;

Geven GS de opdracht:

- om op geen enkele wijze mee te werken aan de islamisering van Brabant, en daarom geen multikulbeleid of islamitische organisaties te ondersteunen of faciliteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

Louis Roks

Joyce Kardol

Maikel Boon

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant