MOTIE: Brabant koploper proefdiervrij onderzoek

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 november 2016,

ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de regering de ambitie heeft uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider is in proefdiervrij onderzoek[1] en dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen;

- in Noord-Brabant dierproeven worden gedaan op onder meer muizen, ratten en fretten, maar ook op konijnen en honden, onder meer in Den Bosch door WIL Research en in Schaijk door Kadans Science Partner;

- de provincie (financieel) participeert in bedrijven waar dierproeven plaatsvinden zoals Oss Life Sciences Park;

Overwegende dat:

- de provincie gelet op de landelijke ambitie innovatie voor proefdiervrije methoden zou moeten stimuleren;

- de meeste Nederlanders én politieke partijen tegenstander van dierproeven zijn;

Dragen GS op:

om deze ambitie naar 2025 te onderschrijven door een stappenplan te maken voor het provinciaal stimuleren van de afbouw van dierproeven en proefdieren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

PVV

Noord-Brabant

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/02/fonds-voor-proefdiervrij-onderzoek