MOTIE: Brabant C niet meer toegankelijk te maken voor grote subsidieslurpers

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

Grote organisaties naast de rijks-, gemeentelijke en/of provinciale subsidies, die ze al royaal (hebben) ontvangen, ook een beroep doen op het Brabantse kunst en cultuurfonds, Brabant C;Dit in het verleden onder andere waren: Festival Mundial, Incubate, Omroepvereniging VPRO en Theaterfestival Boulevard;

Overwegende dat:

De mogelijkheid die een overheid biedt om subsidie te stapelen niet uitnodigt tot echt zelfstandig ondernemerschap;Dit subsidie stapelen alleen maar is weggelegd voor organisaties die de mensen in dienst/binnen hun kring hebben (subsidie-lobbyisten), die weten hoe de “subsidieweggetjes” van aanvraag tot incasseren precies bewandeld dienen te worden;Organisaties die zich alleen zuiver bezighouden met de bedrijfsvoering en het uitvoeren van de kunsten, en niet in het bezit zijn van subsidie-lobbyisten, in feite met 0-1 achter staan;

Roepen het college op:

De spelregels van het Brabant C-fonds dusdanig te wijzigen, dat organisaties/instanties die op eniger wijze al gemeentelijke, provinciale en/of rijkssubsidies ontvangen, uitgesloten worden van bijdrages (op wat voor manier ook) vanuit het Brabant C fonds;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant