MOTIE: Reizigersvriendelijke uniformiteit Brabantse Bravo bussen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • Er samen met vervoerders, gemeenten, en het Reizigersoverleg Brabant gewerkt wordt aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer;
  • Er in 2018 door de provincie gefaciliteerd gaat worden met pilots en experimenten Vernieuwing OV om kennis en ervaring op te doen voor het openbaar vervoer van de toekomst;

Overwegende dat:

  • De introductie van de “Flexbus” – een vernieuwend experimenteel concept voor stadvervoer in Helmond waar de Provincie in participeert – gepaard gaat met het nodige onbegrip over de tariefstelling en de (oproep)voorwaarden (gebruik OV-studentenkaart)[1];
  • Een wildgroei van voorwaarden, tarieven, betaalmogelijkheden, appjes en wel/niet kortings- en/of studentenkaart zorgt voor onduidelijkheid bij de openbaar vervoergebruikers;
  • Met de lancering van het eenduidige ‘Bravo’ in december 2016 het de bedoeling van de provincie en de concessiehouders was om OV-gebruik in Brabant gemakkelijker te maken voor de reizigers[2];

Roepen het college op:

  • Bij de ‘Bravo’-partners voor reizigersvriendelijke uniformiteit te gaan pleiten voor alle ‘Bravo”-bussen, niet alleen qua naam, maar zeer zeker ook voor wat betreft gebruik kortings- en studentenkaarten, ritprijzen en tarieven;
  • Deze uniformiteit zoveel mogelijk een onderdeel te laten zijn bij verdere experimenten en pilots Vernieuwing OV;
  • Met de ‘Bravo’-partners te gaan onderzoeken in hoeverre het technisch haalbaar is of dat met één Brabantse OV-app, alle ‘Bravo’-diensten (zoals de Flexbus) te zien, te betalen en te bestellen zijn en hierover aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/271093822/Onrust+door+komst+Flexbus+Een+rit+gaat+van+60+cent+naar+3+euro,+hoe+moet+ik+dat+betalen.aspx

[2] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/september/1-naam-voor-ov-in-brabant-bravo.aspx