MOTIE Risicoparagraaf

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 17 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

Constaterende dat:

  • Bij dit Statenvoorstel uit de portefeuille Economie een risicoparagraaf ontbreekt en dit niet de eerste keer is;

Overwegende dat:

  • Een risicoparagraaf de risico’s van en beheersmaatregelen bij een voorstel aan de voorkant duidelijk maakt;
  • Een risicoparagraaf een uitstekend middel is om vertrouwen te winnen bij eventuele participerende partijen;

Verzoeken GS:

  • Om Statenvoorstellen vanuit de portefeuille Economie waarbij sprake is van een investering (lening, subsidie, garantstelling etc.) voortaan standaard te voorzien van een risicoparagraaf;

en gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Willems-Kardol

PVV Noord-Brabant