Motie "veiligheidsmaatregelen rondom AZC’s"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• De provincie met het aantreden van de huidige coalitie voor het eerst een gedeputeerde Veiligheid kent;
• De gedeputeerde in het bestuursakkoord liet optekenen dat hij “Brabant nog leefbaarder en veiliger [wil] maken zodat iedereen zich hier prettig voelt en mee kan blijven doen in onze samenleving”;

Overwegende dat:
• De komst van vele asielzoekers naar Brabant en de steeds voller rakende AZC’s zorgen voor een afname van de leefbaarheid en een aantasting van het gevoel van veiligheid in de omgeving van deze AZC’s; [1][2]
• Dit een uitgelezen kans is voor de gedeputeerde Veiligheid om de daad bij het woord te voegen en Brabant daadwerkelijk leefbaarder en veiliger te maken;

Dragen GS op:
• Met een plan van aanpak te komen om de veiligheid van burgers en bedrijven in de nabijheid van AZC’s te vergroten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.oisterwijknieuws.nl/2019/06/handhaving-overlast-azc-oisterwijk-blijkt-niet-eenvoudig/ 

[2] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/onorthodoxe-aanpak-tegen-overlast-azc-in-cranendonck~ab2e9d98/