Motie “Ruit Eindhoven zo snel mogelijk”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- een wegenRuit om Eindhoven onmisbaar is voor een goed functionerend hoofdwegennet en om de regio Eindhoven – Helmond bereikbaar te houden

Overwegende dat:

- vergevorderde plannen tenminste deels opgepakt kunnen worden om realisatie te bespoedigen

Verzoeken het college:

- zo snel als mogelijk het proces tot voltooiing van de Ruit te hervatten

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg