Amendement economie van morgen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen`

Besluiten:

Bij beslispunt 1 de woorden “Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen” te schrappen

En te vervangen door “Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de economie van morgen”

 Aanleiding:

Het actieplan arbeidsmarkt richt zich op de gehele arbeidsmarkt, waarin Brabantse werkgelegenheid en Brabantse werknemers zo optimaal mogelijk bij de economie en de inwoners zelf ingezet, geworven en geschoold worden. Van bouwvakker tot tandarts, van data-analist tot veehouder en van verpleger tot advocaat. De oorspronkelijke titel verkleint het blikveld ten onrechte tot een kenniseconomie alleen.

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant