Motie “Brabants Noord-Brabant”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen

Constaterende dat:

- Brabant heel veel economische potentie heeft als het gaat om daartoe passend personeel in vele sectoren, zoals de high-tech, het toerisme en de maak-industrie

Overwegende dat:

- Brabant niet de Randstad na moet doen, maar juist zichzelf moet blijven om mensen te werven en bovenal de Brabanders te behouden
- de Brabantse gemoedelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid van wezenlijk belang is bij het behouden van onze talenten op elk niveau
- als men deze Brabantse mentaliteit niet prettig vindt, men vooral elders zijn of haar heil moet zoeken!

Verzoeken het college:

- in te zetten op een veilig, gezellig, welvarend, landschappelijk prachtig en gastvrij en dus écht Brabants Noord-Brabant
- daartoe in te zetten op minder immigratie, minder islam, minder lelijke blokkendozen, minder files, geen windturbines en zonne-subsidiesahara’s en meer toerisme, meer cultuur inclusief Zwarte Piet, meer techniek, meer maakindustrie, betere infrastructuur, eenvoudige vergunningverlening en er bovenal als provinciale organisatie te zijn als hulp, als netwerker, als dienstverlener voor de Brabanders en het Brabantse bedrijfsleven

 

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg