Motie Brabanders zijn geen racisten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020,

Spreken uit dat de Brabanders geen racisten zijn.

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon