Motie stoppen met handhaven huisvesting statushouders

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:

• Deze week het rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem is verschenen, waarin op verzoek van de gemeente Bernheze onderzoek is gedaan naar de moord op de achttienjarige Rik van de Rakt uit Heesch door een Sudanese statushouder, Abdallah A., die gehuisvest is in de gemeente Bernheze;
• Het onderzoek duidelijk maakt dat de gemeente Bernheze vanuit het COA en het AZC onvoldoende informatie heeft gekregen om een adequate risico-inschatting te maken bij de huisvesting van Abdallah A.;
• Vanwege privacyregels gegevens niet gedeeld zijn met de gemeente;
• Uit het onderzoek blijkt sprake is van kwetsbaarheden in het systeem van toewijzing van statushouders aan gemeenten;
• Dit landelijk systeem van koppeling en plaatsing van statushouders faalt, vooral bij het delen van essentiële informatie tussen overheden en instanties;

Overwegende:

• Dat de provincie toezicht houdt en handhaaft op het naleven van de huisvestingstaakstelling voor statushouders door gemeenten;
• Dat de privacy van een statushouder niet zwaarder mag wegen dan de veiligheid van onze Brabanders;
• Dat de verschrikkelijke moord op Rik van de Rakt hoogstwaarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als Brabantse gemeenten niet gedwongen zouden worden om onder zware druk grote hoeveelheden statushouders te huisvesten op basis van ondeugdelijke procedures;
• Dat Brabantse gemeenten dan ook niet door de provincie gedwongen mogen worden om met dit soort falende procedures statushouders te huisvesten;
• Dat de veiligheid van Brabant en de Brabanders in het geding is vanwege het plaatsen van statushouders op basis van een kwetsbaar systeem van toewijzing, dat knelpunten kent in het delen van informatie tussen overheden en instanties;
• Dat de provincie vanuit het haar doelstellingen op het gebied van veiligheid de veiligheidsrisico’s voor onze Brabanders bij het huisvesten van statushouders serieus moet nemen;

Dragen GS op:

• Te stoppen met de handhaving op de taakstelling die Brabantse gemeenten opgelegd krijgen met betrekking tot het huisvesten van statushouders;
• Het Rijk te verzoeken om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders stop te zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan onze gemeenten;

en gaan over tot de orde van de dag,

 

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon