Motie Vangrails langs N65

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat de N65 een prachtige laanstructuur heeft
- dat de bomen her en der gevaarlijk dicht bij de rijbaan staan

overwegende
- dat het kappen van de prachtige bomen absoluut onwenselijk is
- dat de veiligheid op fraaie en relatief eenvoudige wijze aanzienlijk verbeterd kan worden

verzoekt het college
- onderzoek te doen om langs rijbanen van de N65, zowel de om te bouwen als de rest van deze weg,(bij voorkeur met hout beklede) vangrails te plaatsen waar dit de veiligheid verbetert en hiertoe in overleg te gaan met het Rijk en gemeenten.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant