Motie Spitsstrook op huidig asfalt A50 en A58

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat bij het opveren van de economie de files in Brabant snel terug zullen keren
- dat files en herhaaldelijk optrekken en remmen slecht zijn voor economie, welzijn en milieu
- dat beperkingen als gevolg van onder andere stikstofregels projecten bemoeilijken

overwegende
- dat nu het tijdelijk relatief rustig is op de wegen, dit hét moment is om deze met zo gering mogelijke overlast op te knappen of uit te bouwen
- dat er zonder het veroorzaken van nieuwe bottlenecks, in afwachting van een definitieve oplossing op het bestaande asfalt spitsstroken aangelegd kunnen worden op de A50 Paalgraven – Bankhoef en de A58 Goirle – St. Annabosch, waarbij slechts enkele pechhavens aan het huidige asfalt hoeven te worden toegevoegd
- dat het door slechts toegevoegde markering het als “test” mogelijk regelarm versneld geregeld kan worden, waarbij deze test goed inzicht kan geven in de effecten van verbreding van genoemde trajecten en in geval van (zeer) negatieve effecten het project snel weer ingetrokken kan worden

verzoekt het college
- bij het Rijk te informeren naar en bij de MIRT te lobbyen voor het met spoed kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van spitsstroken op bestaand asfalt – eventueel als regelarme “test” om effecten op doorstroming, milieu en geluidshinder te bepalen – in afwachting van een definitieve oplossing op de A50 Paalgraven-Bankhoef en A58 Goirle-St. Annabosch

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant