MOTIE 2025 een veiliger Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:

• Veiligheid binnen het nieuwe college een speerpunt is geworden;
• De ambities van de provincie en onze partners is om in 2030 gezamenlijk de impact van de ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk te hebben verkleind ;

Overwegende dat:
• Een weerbare overheid en een weerbare samenleving essentieel zijn om structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit;
• We daarmee voorkomen dat criminaliteit de grondbeginselen van onze democratische rechtstaat ondergraaft;
• Brabant al op korte termijn de strijd tegen ondermijnende criminaliteit dreigt te verliezen;

Dragen GS op:
• Om de ambitie vanuit de bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" op te schroeven en vóór de begroting 2022 met een voorstel te komen om niet in 2030 maar al in 2025 de impact van de ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk te hebben verkleind;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant