Motie 4-baans Boxmeer - Uden

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


- de wegverbinding A73/A77 – A50 tussen Boxmeer en Uden (N264) problematisch is

Overwegende dat:
- voorgestelde maatregelen, zoals rotondes vervangen door verkeerslichten en komomleidingen verkeer van de A73 en A59 zal aantrekken, maar daardoor ook….
- een goede verbinding hier de overbelaste A50 over de Maas (Paalgraven-Bankhoef) en de A73 bij Dukenburg kan ontlasten

Verzoekt het college
- onderzoek te starten naar of lopend onderzoek te verbreden naar een op zijn minst tot 2x 2 rijbanen verbreedde oplossing voor het gehele tracé en daarin de mogelijkheid van een snelweg of ongelijkvloerse autoweg (zoals N261 / N279nrd) nadrukkelijk mee te nemen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant