Motie Geen zon op land

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


- er een run is van “zonnecowboys” op elke plek waar een zonnepark gerealiseerd zou kunnen worden, ongeacht de huidige toestand van de percelen

Overwegende dat:
- zonnepanelenvelden op vruchtbare grond onwenselijk is

Verzoekt het college
- grootschalige zonprojecten op vruchtbaar land (akkers, weiden, natuur) waar mogelijk te verbieden en in andere gevallen te ontmoedigen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant