MOTIE "VAN GAS LOS LOSLATEN"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:


- dat “van gas los”- projecten bij bestaande bouw keer op keer technische problemen en sterke weerstand onder bewoners kennen
– dat de provincie voor vele honderdduizenden euro’s aan advisering inzake “van gas los” heeft uitgegeven en dat er daarvoor nauwelijks een huis succesvol werd omgebouwd

Overwegende:
- dat het naar gasloos ombouwen van bestaande woningen extreem duur is (€ 1200 per vermeden ton CO2, zie bijlage) en de vervangende warmtepomp in de winter uiteindelijk ook voor het grootste deel door gascentrales aangedreven wordt (dus per vermeden ton CO2 nóg veel duurder)
– dat zowel bouwmaterialen als arbeidskracht erg schaars is en beter ingezet kan worden voor nieuwbouw van woningen

Roepen het college op om:

– niet meer te investeren in / geld uit te geven aan “van gas los”-projecten

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Harry van den Berg Willem Rutjens

PVV Noord-Brabant JA21 Brabant