MOTIE "MOTORVRIENDELIJKE VANGRAILS"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:


- dat vangrails op hoge pootjes zeer gevaarlijk zijn voor motorrijders

Overwegende:
- dat verkeersveiligheid een zeer hoge prioriteit verdient en dichte vangrails aanzienlijk veiliger voor motorrijders zijn

 Roepen het college op om:

– bij gebleken riskante trajecten (met name bochten) bij bestaande en aanleg van nieuwe vangrails deze bij voorkeur “dicht’ uit te voeren om zwaar letsel of erger bij motorrijders te voorkomen

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Harry van den Berg Marco van der Wel

PVV Noord-Brabant Partij voor de Dieren 

 

https://www.motorzoeker.nl/nieuws/bericht/meer-motorvriendelijke-vangrails-in-duitsland