MOTIE "VOORBIJ DE GRENZEN KIJKEN VOOR MEER VEILIGHEID OP DE WEGEN"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 41/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Verkeersveiligheid Provincie Noord-Brabant

Constaterende:

– dat de Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport veel nuttige aanbevelingen geeft, maar dat er meer mogelijkheden zijn voor een betere verkeersveiligheid

Overwegende:
- dat er naast deze aanbevelingen nog meer goede opties te vinden zijn door vooral ook buiten de provincie- en landsgrenzen te kijken, zoals:
– ribbelmarkering om te voorkomen dat oververmoeide of niet oplettende chauffeurs van de weg raken (veel gebruikt in Duitsland)
– ribbelmarkering of blokjes op rijbaanscheidingen om inhalen te ontmoedigen, maar nog wel mogelijk te maken (met name voor hulpdiensten)
– verhoogde plateaus met camera’s en snelheidsbeperking op gevaarlijke kruisingen, zoals in Zuid-Holland (bewezen effectief)

Roepen het college op om:

– naast de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer, ook de bij de overwegingen genoemde zaken te onderzoeken, overwegen en/of toe te passen bij het verkeersveiliger maken van Noord-Brabant

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant