Amendement Gezondere lucht voor Brabantse scholieren

Provinciale Staten van Noord- Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 oktober 2021 ter bespreking van de Tweede Bestuursrapportage 2021 54/21.

 Besluiten

1. Het volgende beslispunt te schrappen:
“2 f: Budget voor verduurzaming provinciehuis (€ 2 mln)”

2. Beslispunt 7 aan het besluit toe te voegen, luidend:
“€ 2 mln beschikbaar te stellen voor budget voor hygro- en CO2-meters voor schoollokalen”

Toelichting
In het addendum op het bestuursakkoord staat dat het college specifiek inzet op een beleidskader gezondheid, waarin ‘we gezondheid steviger op de agenda zetten en onszelf uitdagen om 3 gezonde levensjaren erbij te realiseren voor elke Brabander in 2030. We zien het als onze rol om gezondheid, de kwaliteit van leven en welzijn te beschermen en te bevorderen.’[1]

Een goede luchtkwaliteit is van het grootste belang voor de gezondheid van scholieren en studenten, helpt bij de bevordering van goede leerprestaties en om verspreiding van virussen te voorkomen.[2]

Een luchtvochtigheid van rond de 50% relatieve luchtvochtigheid (bij 20 graden Celsius) zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een drager van het coronavirus nauwelijks nog anderen in de klas kan besmetten.[3]

Een laag CO2-gehalte laat zien dat de luchtverversing op orde is. Uitgeademde lucht zorgt immers voor een oplopend CO2-gehalte.

Dekking kan gevonden worden door hiervoor het geraamde budget voor verdere verduurzaming van het provinciehuis in te zetten ,aangezien dit nauwelijks effect sorteert. Voor € 2 miljoen kunnen vele scholen geholpen worden.

 

PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

[1] https://www.brabant.nl/-/media/97796f544ac74dce860b20831c4bf1a7.pdf (p11)

[2] https://gezondbinnen.nl/klaslokaal/een-gezonde-klas-hoe-doe-je-dat/ 

[3] https://www.maurice.nl/2020/04/08/het-bewijs-is-geleverd-dit-is-de-impact-van-luchtvochtigheid/