Motie "geen bezuiniging op erfgoed"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:


• Als onderdeel van de eerder afgesproken taakstelling van € 7,2 mln voor het programma Vrijetijd en Erfgoed er middels deze perspectiefnota vanaf 2023 een structurele taakstelling binnen Erfgoed wordt opgelegd van € 550.000;

Overwegende dat:
• Brabants erfgoed voor onvervangbare waarde is;

Dragen GS op:
• De structurele taakstelling van € 550.000 op erfgoed terug te draaien en deze bezuiniging ergens anders binnen het culturele domein te zoeken;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant