Motie "Brabant NIET op slot"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend de Actuele motie over de impact van de onderzoeken over de staat van de Brabantse natuur

Constaterende dat:


• Het college de provincie op slot heeft gegooid door aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden niet meer in behandeling te nemen;

Overwegende dat:
• Er een streep moet worden gezet door het hele stikstofbeleid, dat van onzekerheid, foutmarges en gegoochel met cijfers aan elkaar hangt;
• Het de plicht van onze provincie is om bouwers te laten bouwen en boeren te laten boeren;

Dragen GS op:
• In Den Haag verzet aan te tekenen tegen de landelijke en Europese stikstofregels;
• Het Rijk op te roepen om een noodwet uit te schrijven om uit de stikstofimpasse te komen;
• Hiermee richting de Brabanders uit te dragen dat Brabant NIET op slot gaat

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant