Motie van wantrouwen Brabant op slot

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend de Actuele motie over de impact van de onderzoeken over de staat van de Brabantse natuur

Constaterende dat:


• Het college de provincie op slot heeft gegooid door aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden niet meer in behandeling te nemen;
• Het college van mening is dat dit besluit “onherroepelijk” is;

Overwegende dat:
• Het uitvaardigen van een zogenaamd “onherroepelijk besluit” de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging van Noord-Brabant, te weten Provinciale Staten, buitenspel zet;
• Het college, door Brabant op slot te gooien, de plicht heeft verzaakt om de provincie draaiende te houden en hiermee alle Brabanders in de steek heeft gelaten;

Besluiten:
• Het vertrouwen in de gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant op te zeggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant