Motie “Brandbrief Brabants wegennet”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• Minister Harbers recent heeft aangegeven dat 4 miljard euro, bedoeld voor nieuwe wegprojecten en drie vaarwegen, wegens stikstofproblematiek, personeelstekorten en hoge materiaalkosten in groot onderhoud van andere infrastructuur wordt gestoken;
• Dit voor Brabant concreet betekent dat de projecten A58 Breda – Tilburg, InnovA58 Annabosch –Galder, A2 Deil - 's Hertogenbosch –Vught en A67 Leenderheide – Geldrop voorlopig geen doorgang kunnen vinden;
• GS in een memo over Uitkomsten Bestuurlijk overleg Leefomgeving d.d. 13 juni hebben aangegeven dat zij deze zet van de minister betreuren en waarschuwen dat Brabant in 2030 massaal stil zal staan;

Overwegende dat:
• Brabant nu al dagelijks hopeloos vaststaat en de provincie alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat de situatie op ons wegennet de komende jaren niet nog verder uit de hand loopt;
• Het betreuren van de plannen van de minister of het “meegeven van aandachtspunten voor het vervolgproces” alleen niet genoeg zullen zijn, maar dat er een krachtig signaal afgegeven dient te worden;
• Het op de lange baan schuiven van noodzakelijke uitbreidingen van het Brabantse wegennet een ontwrichtende werking op onze provincie zal hebben, waardoor we inmiddels kunnen spreken van een verkeersnoodtoestand in Brabant;

Dragen GS op:
• Middels een brandbrief aan het Rijk protest aan te tekenen tegen het on hold zetten van deze belangrijke projecten, waar al sinds lange tijd bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt;
• In de brandbrief tevens van het Rijk te eisen dat zo spoedig mogelijk wordt gekeken naar wat bij de genoemde projecten wél kan, in plaats van de huidige “oplossing” om alles maar op de lange baan te schuiven;
• Voor het ondertekenen van deze brandbrief steun te zoeken bij zoveel mogelijk betrokken Brabantse gemeente en bedrijven;

en gaan over tot de orde van de dag,
Mede in samenspraak met de fractie 50PLUS dienen wij deze motie in:

PVV Noord-Brabant

Tjerk Langman