Motie “Behoud buslijn 319 voor Steensel”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• De inwoners van Steensel, onder aanvoering van de dorpsraad, maandenlang hun protest tegen het schrappen van buslijn 319 door Steensel hebben aangetekend ;
• Er een petitie met meer dan 1000 handtekening lag om de lijn te behouden en dat deze petitie met ondersteuning van de gemeente Eersel naar de provincie is gestuurd ;

Overwegende dat:
• Het voor de leefbaarheid van kleinere kernen als Steensel van groot belang is dat er adequate OV-verbindingen zijn met nabijgelegen gemeenten;
• Het schrappen van buslijn 319 in Steensel een slecht signaal is in het licht van de huidige kloof tussen stad en platteland;
• De dorpsraad laat weten dat, nu er minder bussen door het dorp rijden, er signalen zijn over volle bussen die in de spits Steensel voorbij rijden, dat mensen extra moeten overstappen naar omliggende kernen (incl. extra kosten) en dat lijn 319, nu het over de snelweg moet, in de ochtend vaak in de file staat, waardoor de tijdswinst verdampt ;

Dragen GS op:
• Er bij Connexxion op aan te dringen om buslijn 319 weer de oude route door Steensel te laten rijden;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant
Tjerk Langman