Motie Jaarlijkse Brabantse Boerendag in het Huis voor Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

overwegende dat

• Brabantse boeren het de laatste jaren lastig hebben, mede door steeds zwaardere wet- en regelgeving en veelal negatief ingestoken berichtgeving in de media;
• Onze boeren een trotse en hardwerkende beroepsgroep vormen, die we moeten koesteren en die een podium verdienen om aan de Brabantse burgers te tonen wat ze allemaal presteren en voor onze provincie betekenen;
• Het Huis voor Brabant uitermate geschikt is om dienst te doen als genoemd podium;

Roepen Gedeputeerde Staten op
• Om het Huis voor Brabant, ons provinciehuis, één dag per jaar open te stellen voor onze Brabantse boeren, zodat zij op deze dag hun topproducten en bedrijven aan publiek en politiek kunnen presenteren;
• De concrete invulling van de “Brabantse Boerendag” over te laten aan de (Brabantse) Agrarische organisaties;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Alexander van Hattem
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant