Motie drie extra Bourgondische levensjaren

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• Volgens de Begroting 2024 in het kader van de zogenaamde “brede welvaart” wordt ingezet op drie extra gezonde levensjaren voor iedere Brabander;

Overwegende dat:
• De “drie extra gezonde levensjaren” uit de Begroting nergens aan afgemeten kunnen worden;
• Brabants volksvermaak en onze volkscultuur (carnaval, kermissen, verenigingsleven etc.) daadwerkelijk zorgen voor meer levensvreugde en (daarmee voor) gezondheid voor de Bourgondische Brabander;

Dragen GS op:
• Met een extra inspanning voor de Brabantse volkscultuur te zorgen voor drie extra Bourgondische levensjaren voor iedere Brabander;

 

en gaan over tot de orde van de dag.