Amendement “verlagen tarief opcenten” Begroting 2024

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Besluiten in Ontwerpbesluit II 32/23 B:

“Artikel 1 Tarief opcenten
Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2024 bedraagt 82,8 opcenten.”

Te wijzigen in:

“Artikel 1 Tarief opcenten
Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2024 bedraagt 76,1 opcenten.”

 

Toelichting:
Met dit amendement wordt het opcententarief teruggebracht naar het niveau van 2019 (het moment waarop in het toenmalige bestuursakkoord werd gekozen voor een continue jaarlijkse stijging van het tarief).
In een tijd van gierende inflatie, stijgende kosten en torenhoge brandstofprijzen, kan de Brabantse automobilist deze belastingverlaging goed gebruiken.

 

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen