Amendement kaderstelling toekomstbestendig bestuur

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 maart 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 60/23 Beleidskader toekomstbestendig bestuur

Besluiten in ontwerpbesluit 60/23B

De tekst “Besluiten vast te stellen het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, opgenomen als bijlage bij dit besluit”

te wijzigen in

“Besluiten vast te stellen het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, opgenomen als bijlage bij dit besluit, als voorlopig beleidskader, in afwachting van het door PS in een Statenvoorstel nader vast te stellen definitieve beleidskader”

 

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant

 

Toelichting:

Dit amendement borgt de positie van PS bij de nader uit te werken kaderstelling voor het Beleidskader Toekomstig Bestuur door middel van een Statenvoorstel in plaats van een door GS voorziene uitvoeringsagenda.