Motie "privévluchten Eindhoven Airport"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:


• Eindhoven Airport recent heeft aangegeven vanaf 2026 geen (fossiele) privévluchten meer toe te staan;
• De provincie Noord-Brabant mede-eigenaar is van Eindhoven Airport;

Overwegende dat:
• De toonaangevende bedrijven in de Brainportregio gebaat zijn bij een florerende luchthaven waar ook privévluchten welkom zijn;
• Overhaast verduurzamen op deze manier een negatieve impact heeft op de bedrijvigheid in de regio;

Dragen GS op:
• Om vanuit de rol als mede-eigenaar er bij de directie van Eindhoven Airport op aan te dringen om het besluit terug draaien om vanaf 2026 geen (fossiele) privévluchten meer toe te staan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant