Motie "medische vluchten Eindhoven Airport"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:


• Eindhoven Airport recent heeft aangegeven vanaf 2026 geen (fossiele) privévluchten meer toe te staan;
• De provincie Noord-Brabant mede-eigenaar is van Eindhoven Airport;

Overwegende dat:
• Het onwenselijk zou zijn wanneer vanaf 2026 ook medische vluchten vanaf Eindhoven Airport zouden worden beperkt;
• GS in reactie op schriftelijke vragen van de PVV heeft aangegeven dat medische vluchten nog wel mogen starten en landen in 2026;
• Het tijdens een recent werkbezoek aan Eindhoven Airport duidelijk werd dat hier toch enige onduidelijkheid over is;

Dragen GS op:
• Om vanuit de rol als mede-eigenaar er bij de directie van Eindhoven Airport op aan te dringen dat het klip en klaar moet zijn dat medische vluchten op geen enkele manier zullen worden beperkt;

en gaan over tot de orde van de dag.

Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant