Motie maak van knooppunt Vlijmen niet een tweede Hooipolder

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 24 mei 2024, behandelend
Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Constaterende dat:


• Bij het knooppunt Vlijmen (A59/Ring Den Bosch-West) in de nieuwe situatie verkeerslichten zijn voorzien;
• In de huidige situatie verkeer direct kan doorstromen zonder verkeerslichten;
Overwegende dat:
• Het plaatsen van verkeerslichten voor onnodige opstoppingen kan zorgen;
• Er al jarenlang inspanningen worden gepleegd om verderop op de A59 knooppunt Hooipolder te verlossen van verkeerslichten en het dus tegenstrijdig is om knooppunt Vlijmen nu wel met verkeerslichten uit te rusten;
• Verkeerslichten zorgen voor voortdurend afremmend en optrekkend verkeer, wat tot extra overlast kan leiden voor omwonenden, zoals in de Bossche wijk Kruiskamp;

Verzoeken GS:

In de uitwerking van het GOL af te zien van verkeerslichten bij knooppunt Vlijmen;

en gaan over tot de orde van de dag.

 Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant