Motie van afkeuring subsidie Speelhuis Helmond

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 24 augustus 2012

Overwegende dat

Op 22 juni PS niet geïnformeerd zijn over de staat van overleg met de gemeente Helmond

Dat nu blijkt dat GS de staten wel had moeten informeren.

Spreken hun afkeuring uit over de wijze waarop het college in deze heeft geacteerd

En gaan over tot de orde van de dag

 M1_motie_van_afkeuring.pdf