PVV Noord-Brabant: Bijensterfte geen bijzaak in Brabant

De PVV Noord-Brabant gaat Provinciale Staten verzoeken om in het "Jaar van de Bij" stil te staan bij de bijensterfte. De bij is een onmisbare schakel in de natuur en van groot economisch belang voor de Brabantse agrarische sector door het bestuiven van voedselgewassen. In de motie verzoekt de PVV samen met de PvdD om provinciaal bij-vriendelijk bermbeheer uit te voeren door hierbij ook zo min mogelijk bestrijdigingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor bijen. Als laatste verzoeken de provinciale fracties om dit groenbeheer ook uit te dragen naar andere terreinbeherende organisaties.

PVV Statenlid Joyce Kardol: ''Provinciaal kunnen we een steentje bijdragen door bij-vriendelijke beheer uit te voeren en anderen hiertoe ook aan te sporen. Hopelijk wordt deze motie in navolging van andere provincies en gemeenten unaniem aangenomen''.

De motie vreemd aan de orde van de dag inzake het jaar van de bij.