Spreektekst inpassingsplan en exploitatieplan LPM

Voorzitter,

 

Wat de PVV betreft behandelen we vandaag een inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk dat niet eens zou moeten worden behandeld. Een ruimtelijk inplanningsplan maken voor een economisch slecht onderbouwd prestigeproject is een slecht idee.

 

Onder dit LPM plan zijn de fundamenten middels een degelijke second opinion vakkundig onderuit gehaald. Met vervolgens hier en daar aanpassingen probeert het college het verhaal alsnog sluitend te krijgen. Tegen beter weten in. Voortschrijdend inzicht is een woord dat ontbreekt in het vocabulaire van het college.

 

Het college spiegelt ons veel banen en economische groei voor bij de ontwikkeling van het LPM. Maar hebben we het dan over banen voor Brabanders, voorzitter, of gaat om banenwaar vooral veel oost-europese arbeidsmigranten op af komen? 

 

Voorzitter, alternatieve bedrijvenlocaties, ook in west-brabant, zijn nog voorhanden. Daarnaast valt te betwijfelen of de grote bedrijven wel zo massaal in de rij staan om zich te mogen vestigen op het LPM.

 

Voorzitter in de mer plannen van het LPM is voorzien in de plaatsing van windturbines bij het LPM. En hoe potsierlijk u de komst van die vreselijke torens ook formuleert als 'landmarks die het duurzame karakter van het park uitstralen', de PVV hanteert een andere definitie van landschapskwaliteit en het zal u duidelijk zijn dat windturbines daar niet bij horen.