Spreektekst Wijziging treasuryverordening en goedkeuring hybride lening

Voorzitter,

 

de PVV heeft eerder argumenten genoemd waarom zij geen voorstander kan zijn van de zogeheten leningen met een maatschappelijk rendement.

 

Leningen met een maatschappelijk rendement zijn niets anders dan buiten de begroting om oprekken van beleidsplannen en institutionele invloed en potten met geld opmaken.

 

Nog meer linkse hobbies en nog meer overheid met haar wurgende bemoeienis. Terwijl de Brabantse burger juist minder overheid nodig heeft.

 

Voorzitter, de lening aan de NWB wordt gelabeld als een lening met een maatschappelijk rendement. Waarom deze lening dit karakter heeft wordt echter met geen enkel argument onderbouwd.

 

Feitelijk gaat het dus gewoon om een manier om de rente-inkomsten op peil te houden die deze provincie zo hard nodig heeft om allerlei hobbies te kunnen financieren. In plaats van de uitgaven aan te passsen aan een kleiner middelenkader, zoals elk weldenkend mens zou doen, neemt het college kennelijk liever grotere risico's. Zou het college dat ook doen, als het de eigen portemonnee zou betreffen?

 

Wat de PVV betreft is het allerbeste maatschappelijke rendement voor de Brabantse burgers een kleine overheid en dat de burgers zoveel mogelijk van het door hun verdiende geld overhouden om te besteden. Daarop draait een economie. Laat de overheid zich enkel met echte kerntaken bemoeien en vooral geen bankier spelen.

 

Nu de provincie dat wel wil gaan doen, zou ons voorstel daarvoor in de plaats zijn, het geld dan maar rechtstreeks aan de burger terug te geven. Dat is tenminste maatschappelijk rendement.

 

We willen daarom de aangehouden motie 'geef het kapitaal terug aan de burger' van 20 september 2013 vandaag in stemming brengen.