Spreektekst: Wijziging financiële verordening

Voorzitter,

 

de PVV is blij met de omslag naar een voorjaarsnota naar een zogeheten perspectiefnota, maar gaat er wel vanuit dat een degelijk financieel perspectief daarvan onderdeel uitmaakt.

 

In het verlengde daarvan verbaast het de PVV dat het college naar een situatie met nog maar één burap toe wil.

 

Dat vinden we geen goed idee. Juist omdat de stand van zaken, actualiteit en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bestedingsruimte, uitputting en voortgang in de planuitvoering van het lopende jaar onontbeerlijk zijn om een degelijk perspectief voor de toekomst te schetsen.

 

Voorzitter,

 

hiertoe amenderen wij het voorliggende voorstel.