Spreektest Oprichting Stichting BrabantAdvies

Voorzitter, het college wil stichting BrabantAdvies oprichten: een melting pot van bestaande koningkrijkjes van belangenclubs. De PVV vindt deze oprichting geen meerwaarde voor de Brabantse burgers. Sterker, wij vrezen eerder voor een keizerrijk van één belangenclub, gezien de taakopvatting van de stichting en de gekozen route van inflexibiliteit.
 
BrabantAdvies is oude wijn in nieuwe zakken.
 
Onder het mom 'vernieuwing' wordt de bestaanstoekomst -ook financieel- van een paar met usual suspects bevolkte adviesclubjes veiliggesteld.
 
Er wordt wat gestrooid met dure modewoorden als integraliteit en interdisciplinair, kennelijk denkt het college dat dat indruk maakt. Voorzitter, de gekozen constructie is geenszins vernieuwend en getuigt van een starre visie. Wil je goede adviezen, dan ga je niet telkens bij dezelfde trekpopjes te rade, dan ga je rondkijken waar verfrissende en nieuwe ideeën te koop zijn. Dan ga je geen bevooroordeelde en altijd in dezelfde oplossingen en stokpaardjes pratende clubjes nog wat steviger aan het subsidieinfuus koppelen, maar wisselend op zoek naar écht onafhankelijke adviseurs, die ook eens andere standpunten durven te beschouwen. BrabantAdvies is oude wijn opnieuw ingepakt in dezelfde zakken.
 
Het moet kennelijk een soort van 'voor elk thema toveren wij voor elke vrager een advies uit de hoge hoed'- organisatie worden. Kan dat wel voorzitter, zoveel verschillende belangen tegelijkertijd dienen?
 
Behalve dat wij geen toegevoegde zien, vindt de PVV het niet te verkopen aan de belastingbetaler dat de drie subsidiesponzen als gezamenlijke stichting ook nog eens 173.000 euro meer subsidie gaan cashen. In de startnotite over het Adviesstelsel lag een duidelijke randvoorwaarde: passend binnen het huidige budget van de drie adviesorganen. Het College tovert er een overheveling uit het proviciale budget voor Kennis&Advies bij, en hupsa, de centen stromen door het subsidieinfuus.
 
Dat roept vragen op voorzitter:
 
-hoe kan het dat Kennis, Onderzoek en Advisering dit budget zomaar kan missen?
-Wat gaat de afdeling Kennis en Onderzoek van de provincie nu niet meer doen wat wel gepland stond?
-Hoeveel méér onderzoek en werkuren gaat het BrabantAdvies dan genereren in verhouding tot hun huidige output, dat de extra 173.000 euro rechtvaardigt?
 
Voorzitter, BrabantAdvies is oude wijn in veel te dure nieuwe zakken.
 
Een laatste punt. De PVV wil geen mandaat geven aan de voorzitter om de leden zelf te benoemen.
 
Wij amenderen het voorstel met de nodige wensen en bedenkingen.