Spreektekst Willem Bakker gemeenteraad Waalwijk 10-11-2015

Voorzitter, in deze speciale commissie vergadering biedt u vanavond de inwoners van Waalwijk de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje je te doen. Ik waardeer het zeer dat u mij als bezorgde Waalwijkse burger dit podium geeft en ik hoop dat de eind conclusie van u als college en raadsleden dat die opvang een heel slecht idee is. Tegelijkertijd spreek ik hier als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant, om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: niet in Waalwijk, niet in Brabant, niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

De asielzoekers die naar Nederland komen zijn niet op zoek naar veiligheid, maar naar onze welvaart. Als het daadwerkelijk oorlogsvluchtelingen zouden zijn, dan zouden ze echt niet zoveel moeite doen om naar Nederland te komen, want dan waren ze in Turkije of Griekenland of al die andere landen waar ze doorheen reisden allang veilig. Dit zijn dan ook economische gelukszoekers.

En waarom is 2/3 van die zogenaamde vluchtelingen alleenstaande man? Massaal gevlucht voor de oorlog, maar vrouw en kinderen achterlatend? Gelooft u dat nou echt? Opvang in de regio is de enige oplossing.

Voorzitter, het college heeft aangegeven dat er in de gemeente Waalwijk geen ruimte en draagvlak is voor een grootschalig AZC.

Vrij vanzelfsprekend: nergens is daar ruimte en draagvlak voor, niemand wil dit.

U heeft wel aangegeven dat er nog één keer de mogelijkheid wordt geboden aan het COA om in Waalwijk een 72 uurs noodopvang te realiseren. Die ene keer is dat dit jaar en gaat u in 2016 weer opnieuw Waalwijk in de noodopvang etalage plaatsen bij het COA? Hoe vaak gaat u dit herhalen? Graag een reactie van het college. 

Verder heeft het college aangeven bovenop het wettelijke quotum van 55 personen om statushouders te huisvesten, extra plaatsen aan te bieden. Naar verwachting in 2016 ongeveer 200 statushouders.

Dit gaat hoofdzakelijk gebeuren binnen de reguliere woningvoorraad van CASADE en eventueel aangevuld met huisvesting in kleinschalige wooncomplexen volgens een "mixed people" principe.

Mijn grote zorg gaat uit naar inwoners van Waalwijk die door wat voor omstandigheden ook, per direct een beroep doen op een sociale huurwoning en door deze toch wel overijverige statushoudersopvang aan de achterste mem komen te hangen. De wachttijden zijn lang en problemen gaan zeker ontstaan. Casade kan beweren dat hier rekening mee gehouden is en dat de opvang van 200 statushouders niet ten koste gaat van de "noodopvang voor eigen bewoners" maar hoe gaat men dit realiseren? Dit betekent immers dat Casade de afgelopen tijd de wachttijd op een sociale huurwoning onnodig heeft laten oplopen om nu een zogenaamde "voorraad" te kunnen hebben.

Verder gaat de opvang van asielzoekers gevolgen hebben voor de lokale arbeidsmarkt.

U geeft aan dat u ze zo snel mogelijk aan het werk wil hebben, maar wat gebeurt er met de vele Waalwijkers die nu al reeds op de arbeidsmarkt reservebank zitten? Moeten zij voorlopig aan de zijlijn blijven zitten totdat de asielinvasie over is?

Een andere zorg van mij zijn de tekenen van islamitische dominantie in de Waalwijkse wijken die de migrantenstroom ongetwijfeld gaat geven.

Ik woon zelf vlakbij de oude Clemensschool in Baardwijk waarbij thans les wordt gegeven aan nieuwkomers tussen de 11 en 18 jaar.     

Wat opvalt is het groot aantal meisjes in de directe omgeving van deze school wat een hoofddoek draagt.

Voorzitter, het is ronduit verwepelijk dat meisjes die nog kind zijn met dit symbool van onderwerping rondlopen.

Ik wil u dan ook met klem oproepen om hier stelling tegen te nemen, al is het alleen al om te voorkomen dat meiden zonder hoofddoek in principe volgens de islam vogelvrij zijn.

Voorzitter, voor ik ga afronden nog even dit: In het Raadsvoorstel Opvang Vluchtelingen wordt gesproken over een "Europese Grondwet".

De Nederlandse kiezer was in juni 2005 vrij helder toen in een referendum haar mening werd gevraagd over het fenomeen "Europese Grondwet". Een keihard nee was de uitslag en ik wil u vragen om niet meer te refereren aan deze nepwet. Door het openhouden van de grenzen heeft de EU immers al voor genoeg problemen gezorgd, problemen alwaar wij nu vanavond in Waalwijk ook weer over praten.

Voorzitter: Kort samengevat, wat mij betreft geen noodopvang meer in Waalwijk, niet meer statushouders opnemen in onze Waalwijkse samenleving dan wettelijk aan ons opgelegd word. Het moge duidelijk zijn dat er maar één oplossing is, en dat is dat de grenzen dicht moeten. Ik roep via de voorzitter dan ook alle leden van de gemeenteraad op: ben een hoeder van onze democratie en behoed ons nu en in de toekomst voor het grote probleem wat asieltsunami heet.

Ik dank u.