Spreektekst Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief

Voorzitter, voor Provinciale Staten is informatie essentieel om haar controlerende rol zorgvuldig te kunnen uitoefenen. Over voorliggende Statenvoorstel was echter nog wat ophef over de verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheidén omdat dit college niet actief alle informatie had beschikbaar gesteld aan de Provinciale Staten.

Voorzitter, er zijn verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheid en schijnbaar zijn deze statussen nog niet helemaal duidelijk bij deze gedeputeerde. Tenminste anders zou mogen worden verwacht dat dit wel eerder zou worden gecommuniceerd naar de Statenleden. Voorliggende stukken waren deels vertrouwelijk, echter later veranderde dit in niet-vertrouwelijk en niet-openbaar. Dit is een tegenstelling en is net zoiets als de stukken zijn vertrouwelijk en openbaar. Voorzitter, wat betekent de huidige vage classificatie niet-vertrouwelijk en niet-openbaar?

Voorzitter, de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University willen gaan samenwonen. Dat is een erg mooi samengaan. Recentelijk ben ik ook gaan samenwonen. Een huis staat te koop en we wonen samen in het andere huis. En wellicht als we later ook het andere huis kunnen verkopen dan kopen of bouwen we samen een nieuw huis. Logisch toch? Voorzitter, in de beantwoording van de technische vragen haalt dit college een uitspraak aan van de Tilburg University:''als je wilt gaan samenwonen, doe je dat in een nieuw huis''. Voorzitter, dat is een luxe welke voor menig Brabander niet is weggelegd. Als de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University willen gaan samenwonen, dan kunnen ze settelen op de campus in Tilburg of de campus in Eindhoven, waar reeds alle faciliteiten aanwezig zijn. De business case en voorliggend Statenvoorstel zou moeten draaien om de goedkoopst mogelijke oplossing voor de belastingbetaler en niet omdat Tilburg niet naar Eindhoven wil of vice versa of om tegemoet te komen aan de wens van het stadsbestuur om een universiteit te vestigen in Den Bosch.Een dependance openen in Den Bosch impliceert daarbij extra vervoersbewegingen van docenten en leerlingen. Hoe duurzaam is dat?

Onderwijs is geen kerntaak van de provincie, en toch wil dit college hierin investeren. Het college investeert hiermee echter niet in onderwijs, maar voornamelijk in een luxueuze huisvesting. De kosten voor de belastingbetaler zijn:

-40 miljoen, waarvan10 miljoen van de Brabantse Essentgelden. 

-€6,25 miljoen procesgeld waarvan1,5 miljoen voor de provincie. 

-1,5 miljoen subsidie vanuit de provincie aan vastgoedontwikkelaar Kadans. 

- En de kosten voor het verstrekken van een lening van15 miljoen.

Als de Graduate School zo’n interessant project is waar 48 belangstellende in januari al hun logo aan hebben verbonden, waarom zijn er bij dit college dan geen namen bekend van recentelijk gesloten contracten? Waarom is er geen funding van deze belangstellende? En waarom is de verwachting dat er geen bank is die het geld wilt lenen?

Mogelijke Brusselse middelen worden genoemd, Horizon2020, maar dit college weet niet welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Dat vind de PVV onbegrijpelijk. Waarom is deze informatie niet bekend bij dit college?

5. En als de vier partners Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, gemeente Den Bosch en provincie een consortium zijn, waarom wordt de provincie dan niet genoemd om de site van Kadans als mede-initiatiefnemer?

Conform de zojuist behandelde Begroting 2016 is Breda de volgende stad voor een Graduate School. Wat zijn hiervoor de verwachte kosten? En is dit college voornemens om dit geld ook te plunderen uit de Essentgelden?

En is de volgende universiteitsstad Helmond als resterende B5 gemeente? De PVV wil hiertoe een voorstel doen om het voormalig schoolgebouw van het Carolus Borromeus in Helmond te onderzoeken voor de Graduate School. Het leegstaande pand is door het stadsbestuur van Helmond al aangeboden aan het COA, maar dat moet voor dit college welke reeds innige banden heeft met het COA geen belemmering zijn. Bovendien hebben de buurtbewoners recentelijk de burgemeester duidelijk laten weten dat ze niet zitten te wachten op de komst van een asielzoekerscentrum. Bijkomend voordeel van deze locatie is de aanwezigheid van lokalen, een grote aula, sanitaire voorzieningen en zelfs een sportzaal. Plus deze locatie is nabij Eindhoven oftewel de slimste regio en voor de PVV ook de slimste locatie om een eventuele Graduate School te vestigen.

Stemming: Tegen