Spreektekst Provinciaal Milieu en Waterplan

Voorzitter,
 
Ook de PVV streeft naar een Brabant waar de bodem, water, lucht en natuur van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan onze gezondheid.
Een Brabant waar burgers en natuurgebieden beschikking hebben tot voldoende schoon water.
En een Brabant waar de Brabanders zich veilig en beschermd voelen tegen overstromingen.
Kortom een Brabant waar alle Brabanders in een gezond milieu kunnen leven.
 
Het gedeelte van het provinciaal milieu en waterplan met de wettelijke opdrachten en bepalingen ziet er goed uit.
Door de uitvoering van deze wettelijke opdrachten en bepalingen verbetert het leefmilieu van de Brabander.
Als krab kan ik zeggen dat ik graag dweil, maar op natte voeten zit ik niet te wachten. Daarom ben ik blij dat Brabant door uitvoering van de wettelijke opdrachten voldoende beschermd is tegen overstromingen en andere externe gevaren.
 
MAAR voorzitter, In dit Provinciaal milieu en waterplan staan ook de ambities van GS, en die ambities staat vol met Brussels klimaat hysterie.
Zo maakt ook de provincie de Brabantse burgers weer onnodig bang voor CO2 en het broeikas effect.
Het woord “duurzaam” staat zo onnodig vaak in het provinciaal milieu en waterplan dat het partij programma van GroenLinks daarbij verbleekt.
 
Maar waarom kiest GS met haar ambities niet voor echt duurzame maatregelen waar Brabant beter en veiliger van wordt?
Stop met symbolische oplossingen zoals windenergie en het zwaar subsidiëren van de laatste beetjes voor “0-op-de-meter” dit is onevenredig duur en houdt echte innovatie tegen.
 
Straks spoelt er 35 miljoen euro Brabants belasting geld door het bodemloze duurzaamheids putje.
35 miljoen euro! En dat terwijl de wettelijke taken op het gebied van milieu en water door bezuinigingen sober uitgevoerd moeten worden.
 
Terecht wil GS het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug dringen, chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor bijen, vlinders, andere insecten en insect etende vogels.
Maar agrariërs zijn juist meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken door het intrekken van akkerdistelverordening, daarom zal de PVV een motie indienen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen.
 
Voorzitter, samenvattend in dit provinciaal milieu en waterplan staan veel goede zaken volgens de PVV.
Maar het Provinciaal milieu en water plan kan beter en de PVV maakt betere keuzes dan GS, De PVV wil dat GS zich richt op op haar kerntaken namelijk:
 
1.Voldoende water voor mens, plant en dier,
2. Een Schone en gezonde leefomgeving creëren zonder onnodige horizon vervuiling
3. De best mogelijke bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
 
En om dit te bewerkstelligen zal de PVV een amendement indienen om de duurzaamheidshobby’s van GS te stoppen