Spreektekst 'Breedbandfonds zet stap in omvangrijk buitengebied-project'

Voorzitter, een (achtergestelde)lening van 35 miljoen euro aan Mabib voor glasvezel in een gedeelte van het buitengebied. Mabib richt zich volgens voorliggend Statenvoorstel echter niet alleen op Brabant maar ook op andere delen van Nederland. Gaat de Brabander ook meebetalen aan glasvezel in Limburg of Friesland? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Onnodig blijkt deze lening uit dezelfde Statenmededeling, want KPN heeft onlangs aangekondigd een deel van het buitengebied te voorzien van upgradet koper en 4G. Uit voorliggende Statenmededeling blijkt daarnaast ook nog eens dat een aantal buitengebieden reeds succesvol en zonder provinciale subsidies zijn voorzien van glasvezel. Dit college moet derhalve geen economische activiteiten uitvoeren die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden.

Dit college ziet een subsidie van 35 miljoen euro als een belangrijke stap, de PVV ziet dit als een stap achteruit. Er is een lening verstrekt met een looptijd van 19 jaar. Het moment dat deze lening is afbetaald is de breedband-technologie verouderd. Sterker nog KPN heeft reeds plannen om het buitengebied van Brabant te voorzien van upgradet koper en 4G en dit alles zonder provinciale subsidie!  

Met het verstrekken van een subsidie van 35 miljoen euro aan Mabib is dit college bezig met valse concurrentie tegen KPN, Brabant Data en andere glasvezelleverancier. De PVV zou graag zien dat dit college stopt met zijn marktverstoring.  

Afsluitend, de innovativiteit van dit college gaat ver om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Dit college moet ophouden met geld weggeven, de provincie is geen bank. De provincie kan ook een faciliteerde rol opnemen i.p.v. altijd met een zak geld klaar te staan.