Statenmededeling Stand van Zaken Vrijetijdseconomie 2015

Voorliggende Statenmededeling dateert van december 2015. Vandaag, bijna een halfjaar later, ligt deze voor ter bespreking als mosterd na de maaltijd. Deze Statenmededeling is gestuurd naar Provinciale Staten vanuit hun controlerende rol, maar wat zegt deze stand van zaken van de uitvoering van het Beleidskader en de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie nou eigenlijk concreet? 

In de Statenmededeling ontbreekt op enkele onderdelen wat concreet de bijdrage is geweest van VisitBrabant, de doelstelling en wat dit heeft opgeleverd. Graag zie ik dit terugkomen in een memorie van antwoord alsmede in de volgende stand van zaken. 

Voorbeeld is dat benoemd wordt dat de provincie in 2014 een subsidie heeft verstrekt aan de gezamenlijke festivals in Brabant met als doel meer bezoekers te trekken. Is dit gelukt? 

Ook wordt benoemd de kandidaatstelling voor Europese Regio van Gastronomie en hiervoor heeft de provincie inmiddels ook een bidbook ingediend. Waarom zijn Provinciale Staten hierover niet over geïnformeerd in bijvoorbeeld het dagbericht? Overigens is het bidbook op brabant.nl in meerdere browsers niet te raadplegen en zelfs niet te printen, graag aandacht hiervoor zodat de burger deze informatie ook kan lezen. Is het correct, dat zoals vermeld in het bidbook, dat deze wedstrijd maar liefst 7 miljoen euro kost? Wat draagt de provincie hier direct danwel indirect (bijvoorbeeld via VisitBrabant of Agrifood Capital) aan bij en wat levert het op? Zijn hiervoor ook artistiek leiders a la Martijn Sanders (van het fiasco Brabant Culturele Hoofdstad) aangetrokken? 

Een van de genoemde punten in de mededeling is: aanbod van Brabantse ondernemers en ‘’VisitBrabant zet in op de promotie van dit aanbod, zodat het zichtbaar en vindbaar is voor bezoekers van verder weg’’. Afgelopen zaterdag was ik op het terrein van de KVL in Oisterwijk. De bewegwijzering naar het pand is erg slecht, lees gewoonweg afwezig, en daarnaast begreep ik ook nog van een ondernemer dat er behoefte is om de zichtbaarheid van het pand te vergroten om het zo voor de ondernemers ook aantrekkelijk te maken om zich hier te (blijven) vestigen. De provincie schijnt echter niet echt mee te werken en werdt beschreven als stug. Kortom, geen reclame voor de provincie. VisitBrabant zit overigens ook in dit pand dus je zou verwachten dat deze het belang van marketing wel inzien. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Afsluitend, wat is de voortgang van het Leisure ontwikkelfonds? Intentie was om het aanbod van leisure meertalig aan te bieden op visitbrabant.nl. Welke talen worden bedoeld met meertalig en wanneer wordt dit gerealiseerd? Hierbij willen we de suggestie meegeven om de site Brabant.nl mede te gebruiken als toeristische site door op de homepagina de keuze te laten voor de toeristische site met doorlink naar visitbrabant.nl of de reguliere site.