Spreektekst Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk

Voorzitter.

 

De plannen voor het megalomane Logistiek Park Moerdijk zijn in 2014 via een second opinion op een zeer overtuigende wijze onderuit gehaald. Het realiteitsgehalte van de aannames, bijvoorbeeld over werkgelegenheid, moet nog steeds zeer in twijfel worden getrokken. De PVV heeft eerder gewezen op de onverantwoorde risico's die de havenstrategie en het daaraan gekoppelde LPM met zich mee brachten en heeft ook aangegeven dat het niet acceptabel is dat de kosten van de nadere uitwerking, de beheersing, de exploitatie en de monitoring nog steeds niet duidelijk waren. Aan die risico's is niets veranderd en aan die onduidelijkheid over de kosten ook niet.

De redenering die het college in het voorliggende stuk opvoert is dat de risico's van havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Met het optuigen van een andere governance-structuur wordt het risico niet kleiner en de potentiële schade voor de belastingbetaler al helemaal niet. De risico's vereisen geen omtrekkende beweging met een andere governance-structuur om daarmee een schijnzekerheid te creëren, maar ze vereisen een pas op de plaats. Bovendien loopt het college vooruit op zaken die nog helemaal niet aan de orde zijn. Of weet het college soms meer dan het ons vertelt en staan geïnteresseerde financiers te popelen om hun geld te investeren?

Met deze NV-structuur fantaseert het college ook nog eens een aai over de bol vanuit Brussel erbij. Maar wat Brussel wil is al lang duidelijk. Het EU-beleid is er enkel op gericht, alleen nog maar bovenregionale initiatieven en organisaties financieel te ondersteunen. Verdeel en heers heet dat. Wat de PVV betreft is er geen millimeter ruimte voor EU-bemoeienis met onze havens. Voor de hardhorenden onder u zal ik het nog eens herhalen. Met enige regelmaat hoort u Europa wanneer wij spreken over EU. Wat de PVV betreft is er geen millimeter ruimte voor EU-bemoeienis met onze havens. De Brusselse wurgende en betuttelende bemoeienis richt zich op het herverdelen van maritieme handelsstromen, de financiering van havens, de organisatie van havendiensten en het weghalen van de maritieme grenzen binnen de unie. Wat onze Nederlandse en dus ook Brabantse havens betreft is er maar één insteek die wenselijk is en dat is dat zij voor de volle 100% in Nederlandse publieke handen blijven.

De PVV zal niet instemmen met de keuze voor het voorkeursmodel