Spreektekst Procedure wensen en bedenkingen instellen Leisure Ontwikkelfonds Brabant

Voorzitter, Midpoint is met het idee gekomen voor het opzetten van een Leisurefonds. Omdat gedeputeerde Pauli bekend staat om z'n handgeld wordt de provincie gevraagd om het fonds financieel mede mogelijk te maken. De gedeputeerde was uiteraard maximaal bereid en het college zet in op een bijdrage van € 5 miljoen van ons gemeenschapsgeld, meer dan twee keer zoveel als de andere partijen tezamen bijdragen en maar liefst met een looptijd tot 17 jaar.

Voorzitter, waarom wordt hier een Leisurefonds opgetuigd terwijl dit college zelf aangeeft dat er nog geen projecten zijn en dat het zelfs een "stevige inspanning" zal vereisen om überhaupt potentiële aanvragen voor het fonds te genereren? Er zijn zoveel andere regelingen die niet alleen gelden voor bewezen competitieve bedrijven. Het is toch bezopen dat er een fonds wordt opzet, terwijl er geconstateerd wordt dat er vanuit de markt blijkbaar geen enkele vraag naar is en er zelfs moeite moet worden gedaan om projecten aan te trekken voor het fonds? Hoe rijmt dit met het uitgangspunt ''eerst beleid dan geld''? Maar hiervoor heeft de gedeputeerde uiteraard iets gevonden: we stellen een externe fondsmanager aan die de aanvragen voor projecten moet gaan generen door zelf actief "gerichte calls" te doen. Gaan we nou werkelijk een callcenter inhuren?!

De multiplier die geprojecteerd wordt is zoals in het Statenvoorstel staat vrij matig en de voeding van het fonds is blijkbaar nog onvolledig. Verbazingwekkend, want waarom wordt er een fonds ingesteld waarvan wordt geconstateerd dat de voeding onvolledig is? Als het LOF zo'n briljant idee is en zoveel bijdraagt, waarom is de gedeputeerde dan nog steeds met West-Brabant, agrifoodcapital en Metropoolregio Eindhoven in overleg? Dat brengt de PVV op de vraag: de gedeputeerde heeft aangegeven dat komende maand, oftewel voor eind juli, meer duidelijkheid komt over het resultaat van de overleggen. Waarom moet dit Statenvoorstel dan per se vandaag behandeld worden en wordt het resultaat van deze overleggen niet afgewacht? En wat zegt het over de slagkracht van het fonds wanneer de overleggen op niets uitlopen en deze partijen niet financieel bijdragen?

Verder lees ik dat er een risico is op hoge overheadkosten, 6%, en dat het lastig is om concrete inhoudelijke doelstellingen te formuleren. Waarom worden deze doelstellingen pas over 2 jaar geformuleerd? dat is wel erg makkelijk.

En de evaluatie, die wordt gemakkelijk doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode. Derhalve dient de PVV een motie in om de evaluatie na twee jaar uit te voeren, zodoende dat er in deze bestuursperiode nog bijgesteld kan worden indien benodigd.