Spreektekst Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant

Voorzitter,

We zien dat de provinciale bijdrage richting de gemeenschappelijke regeling regiotaxi aanzienlijk minder worden. Concreet komt het er op neer dat we in 2016 nog € 3 mln subsidieerde, in 2017 is dat € 2 mln en voor de jaren 2018, 2019 en 2020, is de bijdrage geslonken naar € 1 mln per regio.

Daar staat wel weer tegenover dat er vanaf 2018 jaarlijs € 0.5 mln per regio bijgedragen wordt aan de organisatiekosten.

Dat roept bij de fractie van de PVV toch nog wel wat vragen op:

Betekent een terugtredende provincie in deze ook een versobering van het Kleinschalige collectieve vervoer in Noordoost-Brabant die ten koste gaat van de bereikbaarheid?

In hoeverre gaat dit college in het kader van het kleinschalige collectieve vervoer in Brabant aansturen op combinaties WMO / schoolvervoer al dan niet in combinatie met reguliere OV-lijnen die in de daluren weinig reizigers hebben en maakt dit ook deel uit van de aanbesteding voor een nieuw contract met een vervoerder in Noordoost-Brabant na 1 januari 2017?

Verder vragen wij ons nog af of dit voorstel niet te laat de staten passeert, aangezien in het voorstel letterlijk staat: “Besluitvorming door uw staten uiterlijk in uw vergadering van 24 juni 2016 is daarom urgent”