Statendag 18112016: E&I Statenmededelingen Brabant Vernieuwt

Statenmededelingen Brabant Vernieuwt, een economische agenda & Statenmededeling Toezegging informatie financiele ladder Brabant Vernieuwt & Statenmededeling Inzet provinciale retaildeal

Voorzitter, vandaag bespreken we drie Statenmededelingen. Brabantse aanpak leegstand bespreken we vanmiddag in de Staten dus ik zal me in deze beperken tot de Statenmededelingen Brabant Vernieuwt. Hierin is te lezen: ''Een baan in de industrie levert anderhalve baan op in andere sectoren'', conform de bron is dit echter een tot anderhalve. Graag verneem ik van de gedeputeerde of dit een van de stukjes mooimakerij is in de Statenmededeling danwel wat zijn broninformatie is.

‘’Maatschappelijke problemen worden opgelost en in de zoektocht naar oplossing wordt het verdienvermogen versterkt’’, dit is fantastisch nieuws voor onder meer de varkensboeren. Hoe wil de gedeputeerde dit bewerkstelligen?De gedeputeerde wil daarnaast Pivot Park in Oss verder versterken, hoe?

Circulaire economie, duurzaamheid: de hele Brusselse bullshit-bingo passeert verder ook de revue in deze mededeling van het college. ''Europa'' en ''Europese Unie' worden overigens in deze verkeer gebruik en door elkaar gebruikt.

Verder richt dit college zich specifiek op flexicurity voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en met name aandacht voor de onderkant. Uit beantwoording van technische vragen blijkt echter dat flexicurity niet wordt toegepast. Terwijl de indicator voor de KPI (kritieke prestatie-indicatoren) flexicurity nota bene lef is. Waar is het lef van de gedeputeerde en hoe is lef meetbaar voor de Staten? In de Statenmededeling monitoring economisch beleid is te lezen dat Statenvoorstellen worden voorzien van concrete KPI’s en dat dit is uitbesteed aan Adviesbureau ERAC. Waarom is dit uitbesteed? Is dit college niet in staat om zelf meetbare KPI’s te formuleren? En betekend dit dat in vervolg KPI's SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) worden geformuleerd?