Spreektekst Statenmededeling Breedbandfonds en de aanleg van glasverzel door Mabib

Voorzitter, de PVV heeft bij de bespreking op 26 feb 2016 in deze themacommissie al aangegeven dat de provincie de aanleg van glasvezel moet overlaten aan de markt. De markt kan dit soort initiatieven prima zelf oppakken en dat blijkt maar weer uit voorliggende Statenmededeling. Mabib heeft geen lening van 35 miljoen euro nodig van de provincie.

Voorzitter, glasvezel is geen nutsvoorziening, aldus dat heeft de Rijksoverheid bepaald. Deze provincie kan de ontwikkeling van breedband bevorderen door bijvoorbeeld de vergunningprocedure verkorten en goedkoper maken conform de handreiking 'Goed op weg met breedband' van de Rijksoverheid. Wat heeft de gedeputeerde hieraan gedaan om te verbinden en faciliteren in plaats van te financieren? Laten we ons dus beperken tot deze kerntaken en stoppen met bankiertje spelen.

De brede evaluatie van het Breedbandfonds staat voor 2017 gepland en daarbij zal een voorstel worden gedaan over de toekomst van het Breedbandfonds. Wanneer is deze evaluatie precies beoogd? Wat de PVV betreft kan nu al gesteld worden dat we dit belastinggeld van het Breedbandfonds beter kunnen besteden.