Spreektekst Uitvoeringsprogramma Hightech Systemen en Materialen

De PVV vindt het jammer dat over Hightech Systemen en Materialen geen themavergadering is georganiseerd, want het is een belangrijk thema en met voorliggend Statenvoorstel is een bedrag van € 17,5 miljoen gemoeid.

Onze fractie stelt de vraag of de provincie hier vanuit haar meer indirect faciliterende rol medewerking verleent, of dat zij zelf de rol van de ondernemer gaat invullen. De provincie heeft voor dit initiatief, samen met de andere overheden, haar faciliterende rol voldoende ingevuld: er is immers medewerking verleend aan de ruimtelijk-planologische ontwikkeling van Brainport Industries Campus, alwaar de zogenoemde Fabriek van de Toekomst zich zal moeten vestigen.

De nu voorgestelde financiële investeringen zijn activiteiten die normaal gesproken primair op het domein van de particuliere investeerder behoren te liggen. De argumenten van dit college dat het om "pre competitieve innovatie onderwerpen" zou gaan zijn geen overtuigende reden, zeker niet omdat de concrete inzet van de provinciale middelen vooral terecht komen in het optuigen van het Atrium als een soort showroom. Dat neigt naar

- het verstrekken van een lening als een vorm van bankieren met publiek geld en

- het verstrekken van financiering welke niet terug wordt betaald als subsidie

en kan dit louter worden beoordeeld als een kerstcadeautje aan vastgoedboer SDK en VolkerWessels, die de boel mag gaan bouwen.

De PVV is van mening dat de financiering van de programmalijnen van het Uitvoeringsprogramma Hightech Systemen en Materialen (HTSM) 2020 t.w.v. € 17,5 miljoen eigenlijk gewoon via het innovatiefonds had moeten lopen, waar scherpe kaders aan gebonden zijn en pas echt sprake is van revolverendheid. Juist het innovatiefonds was de geëigende weg geweest. High Tech Systems en Materialen staat immers niet voor niets als eerste topcluster in de lijst bedrijven dat in aanmerking komt voor het fonds. Ook de kern van het Uitvoeringsprogramma High Tech Systems en Materialen 2020 past perfect bij de ambitie die in de factsheet van het innovatiefonds wordt genoemd: ‘Versterken van technologische groei in Noord-Brabant middels krachtige, innovatieve topclusters en crossovers van topclusters.’ Graag hoor ik van de gedeputeerde hoe hij hier over denkt.

Tenslotte, de PVV wil dat de provincie een goede basis legt voor de economie in Brabant en vooral verbindt, aanjaagt en belemmerende regelgeving wegneemt. Volgens onze fractie is er de afgelopen jaren te weinig verbetering geweest op thema's waar de PVV een punt van heeft gemaakt toen zij in 2012 het Economisch Programma Brabant steunde, te weten de wegeninfrastructuur en het verminderen van de regeldruk(bijv. de Brabantse PAS-maatregelen) voor de ondernemer. De PVV zou graag zien dat de focus van dit college daar naar uit gaat.

Stemming: tegen