Spreektekst windenergie A16-zone

Vz.

De PVV is - als partij die de automobilist een warm hart toedraagt - soms flink jaloers op de windturbine-expoitanten..

Een vergelijkbaar project met die van de windindustrie in de omgeving van de A16 is een monstreus project in de Noord-Oostpolder, hoewel daar de 38 gigaturbines nóg veel zwaarder zijn. Van het pittoreske Urk blijft weinig over,
Ik sprak op Urk zeer verbitterde inwoners....

De PVV is diep onder de indruk en niet alleen door de overweldigende techniek en vernietigende impact. Er wordt bijvoorbeeld 20 kilometer verharde weg aangelegd, speciaal voor de windturbines. Dat is meer dan de N69-Westparallel en dat is meer dan de Noord-Oostcorridor in de door de VVD geschrapte Ruit Eindhoven.

Maar waarom is de PVV als autopartij dan jaloers? Niet alleen omdat die 40 palen bij de A16 in hun miserabele 15 jaar levensduur 150-200 miljoen euro aan subsidie versnipperen, terwijl wij een sneue 10 miljoen uittrekken voor Knooppunt Hooipolder, maar aangaande het huidige voorstel vooral hierom:

Waar een Westparallel bij Valkenswaard tienduizenden mensen kan bevrijden van uitlaatgassen, files, gevaar en lawaai en waar een Ruit bij Eindhoven aantoonbaar een geweldig positief effect heeft, kunnen actiegroepen en individuen met kennelijk teveel tijd deze processen bijna oneindig vertragen, als het niet al door de politiek en in het bijzonder de VVD vertraagd en gesaboteerd wordt.

Maar voor zo'n qua industrialisatie zeer heftige landschappelijke ingreep als dit mega-windmolenindustriegebied wordt een PCR-retje voorgesteld om dwarsliggende omwonenden en belangengroepen in één beurt 'af te serveren', waarbij de doorlooptijd bij de RvS ook nog eens gehalveerd is. U staat bijkans te juichen, geweldige volksvertegenwoordigers! De mensen moesten eens weten!

De opmerkingen over 'zorgvuldigheid' en 'belangen voor omwonenden', wat zijn die überhaupt nog waard na het optreden van gedeputeerde Van Merrienboer, vorige week in de gemeente Moerdijk?

Dit college en nagenoeg alle partijen in dit huis hebben kennelijk 100% groene lak - om het maar even netjes uit te drukken - aan de belangen van omwonenden, aan de mening van de democratisch gekozen gemeenteraad.

Allemaal de mond vol meel waar het gaat over 'initiatieven van onderop', 'burgerparticipatie' en 'doe-democratie'. Maar als het niet uitkomt? De Provincie komt wel even duidelijk maken dat met de Groene Kerk - ingegeven door lachwekkend domme afspraken met de EU - niet te spotten valt. Chantage, dreigen, noem het de Windmaffia, we hebben het eerder gezien met Eneco, ook al richting lokaal bestuur, maar dat ons bestuur zich hieraan schuldig maakt is voor de PVV volstrekt onacceptabel.

Diepe plaatsvervangende schaamte over hetgeen ten aanzien van Klundert gebeurde en waarvoor de PVV in november exact waarschuwde! Ik wens de commissie opkomstbevordering veel succes, zal ik maar zeggen! Wát een ten diepste genante aanfluiting! De mensen moesten eens weten.

Windenergie is de recalcitrante puber van het elektriciteitsgezin. Een imposante verschijning, dat zeker. Hij voert bijna de hele tijd niks uit, maar als het flink waait, dan komt de foute puber in hem los los. Onvoorspelbaar, dat dan weer wel. Hij plundert de portemonnee van zijn ouders, die dit niet doorhebben, want die letten niet op, koopt voor zijn gemoedsrust heel dure middelen bij de groene leugendealer Ed N., die graag zijn diefstal overal goedpraat en zelfs aanmoedigt en gaat met de paar overgebleven centen rondjes geven in de lokale kroeg. Zo koopt hij zijn populariteit

De VVD vindt dat 'iedereen profiteert met die gratis rondjes' en GroenLinks wijst naast 'draagvlak' op de werkgelegenheid voor de horeca, die er zonder dat jatwerk niet zou zijn! Hosanna!

Er komt een dag dat papa en mama er achter komen. Er komt een dag dat de Nederlanders er achter komen hoe sneaky en schandalig ze bestolen worden.

37,7 Miljard aan subsidies is er aan dit jatwerk inmiddels toegezegd.
Klimaateffect: 0
Milieueffect: 0
Landschappelijk effect: verwoestend.
Effect op leefgenot en gezondheid: irritant tot verwoestend.

En het Energieakkoord van 40 belanghebbende groepen, dat er buiten het budgetrecht én stemrecht van de Tweede Kamer doorgedrukt is gaat 100 miljard kosten, met een doorloop naar 200 miljard voorbij 2030. Onder luid applaus van bijna iedereen, met uitzondering van de PVV
Bijna € 30.000 per huishouden. DERTIGDUIZEND
De mensen moesten eens weten..

En voor wat? Voor niks!

Wat doet die 100 Megawatt langs de A16 van bijna 40 torenhoge turbines?
Die leveren in totaal gemiddeld 25MW, genoeg om nog geen 1/30e, inderdaad ééndertigste deel van de Amer-9 te produceren
Niks meer, waarschijnlijk minder.

En het hele windplan in Noord-Brabant, waarbij nagenoeg héél plattelands Noord-Brabant windmolenvogelvrij verklaard is, zo blijkt uit de verstrekte kaarten, dat kan een sneue 1/8e van de energie van de Amer-9 kolencentrale produceren. Niet vervangen!

Het klimaateffect van het hele Nederlandse CO2-reductieplan, inclusief Urgendamaatregelen is volgens het kabinet zélf ongeveer 1/10.000e graad in 2100
De mensen moesten eens weten!

Het klimaateffect van die klimaatminaretten bij Klundert is 0. 0, heel veel nullen. Niks. Nada. Nothing. Het effect van alle Brabantse windturbines? Ook nul, met een zwik nullen achter de komma.

Deze 200 brabantse palen, waar de 40 langs de A16 deel van uit moeten gaan maken:

Daarvoor zet u hele gemeenschappen tegen elkaar op
Daarvoor slacht u duizenden beschermde vogels en vleermuizen
Daarvoor vergooit u de welvaart van u zelf, uw kinderen en kleinkinderen
Daarvoor kan het college overal de klimaatdictator uit gaan hangen en de belangen van omwonenden en lokale democratie volledig en schaamteloos aan zijn laars lappen
Daarvoor bent u bereid het volledig Brabants Landschap te vernielen
Daarvoor teistert u heel veel Brabanders met geluidsoverlast, waardedaling onroerend goed, verpest uitzicht, verstoorde nachtrust en woonplezier en soms zelfs ernstige gezondheidsklachten

Voor 1/8e van de Amer-9
Voor 0-klimaateffect
Voor een domme afspraak, krankzinnig dom en krankzinnig duur

Het wordt tijd dat de mensen dit weten! Het wordt tijd dat Ed N. definitief uit energiefuncties ophoepelt en het wordt tijd voor het schrappen van krankzinnig domme en dure afspraken.

De PVV wil dit proces van windmolentjes er doorjassen niet onnodig versnellen. Wij hopen en werken er aan dat de Nederlanders op tijd de waarheid te horen krijgen. Dan zien we na 15 maart wel weer verder en kunnen we gaan werken aan oplossingen die wél soelaas bieden!